Работно време

Општа и Психијатриска Ординација

Пон до Петок 08:00 - 15:00

Ванчо Китанов бр. 19

034-340-444

Работно време

Општа и Трудова Ординација

Пон до Петок 08:00 - 20:00

Панче Пешев

034-326-301

Работно време

Гинеколошка Ординација

Пон до Петок 09:00 - 16:00

Благој Јанков Мучето бр. 56

034-322-991

Работно време

Лабораторија

Пон до Петок 08:00 - 16:00

Братство Единство бр. 41

034-320-444

Работно време

Ординација по Естетска Медицина

Пон до Петок 08:00 - 16:00

Братство Единство бр. 41

034-320-444

About us

За нас

ПЗУ Медика е формирана во 1993 година, како прва приватна здраствена установа во општина Струмица. Цели 27 години "ПЗУ Медика" работи во полза на зачувавање и унапредување на здравјето на своите пациенте. Започна како Ординација по Општа Медицина се развиваше постепено зголемувајќи го својот број на вработени и одделенија на стручност.

ПЗУ Медика располога со две ординации по Општа Медицина, Психијатриска ординација , Гинеколошко акушерска ординација, ординација по Трудова медицина и биохемиска лабораторија. Стручниот кадар го сочинуваат: специјалист по психијатрија, специјалист по гинекологија и акушерство, специјалист по трудова медицина , доктори по општа медицина медицински сестри, дипломирани биохемичари и лабораториски техничари.

...

Ординација по Општа Медицина

...

Ординација по Гинекологија и Акушерство

...

Oрдинација по психијатрија

...

Ординација по Естетска Медицина

...

Дијагностичка Лабораторија

...

Овластена Специјалистичка Ординација по Медицина Труд

Известувањe

Известувањe во врска со COVID-19


1. Закажување на прегледи кај матичен лекар, пациентите да ги вршат само преку телефон, освен во итни и неодложни ситуации.
2. Пред влегување во здраствената установа, пациентите да стават заштитна маска преку устата и носот.
3. Во чекалната растојанието меѓу пациентите да бидат најмалу од 1,5 метри и задржувањето да не е подолго од 15 минути.

Прочитај повеќе

Новости

Dexa-scan

Вера Витанова

Скенирање на коскената густина, исто така познатa како DEXA, помагаат да се разреши ризикот од кршење на коска.
DEXA - scan чест...

Мезотерапија

Тони Витанов

Мезотерапијата е медицинска техника на уфрлување на различни активни супстанции во слоевите на кожата и поткожното масн...

Ковид-19

Вера Витанова

Коронавирусна болест (КОВИД-19) е заразна болест предизвикана од новооткриен коронавирус.
Повеќето луѓе заразени со вир...

Copyright © Dimitar Vitanov. All Rights Reserved