Работно време

Општа и Психијатриска Ординација

Пон до Петок 08:00 - 15:00

Ванчо Китанов бр. 19

034-340-444

Работно време

Општа и Трудова Ординација

Пон до Петок 08:00 - 20:00

Панче Пешев

034-326-301

Работно време

Гинеколошка Ординација

Пон до Петок 09:00 - 16:00

Благој Јанков Мучето бр. 56

034-322-991

Работно време

Лабораторија

Пон до Петок 08:00 - 16:00

Братство Единство бр. 41

034-320-444

Работно време

Ординација по Естетска Медицина

Пон до Петок 08:00 - 16:00

Братство Единство бр. 41

034-320-444

Контактирајте не !

Пополнето
Ве молиме точно поплнето го празното место!
Пополнето
Ве молиме точно поплнето го празното место!
Пополнето
Ве молиме точно поплнето го празното место!
Please provide a valid zip.

Социјални мрежи

За сите новости, следете не на нашите социјални мрежи !

Можности во медика

Медика нуди кариерни и парктикантни можности за кои може подолу да се информирате!

Можности за пракса Можности за работа

Copyright © Dimitar Vitanov. All Rights Reserved