Медика Панче Пешев, Струмица

Кочо Манчев

Д-р. Специјалист по медицина на труд

Вера Витанова

Доктор по општа медицина

Сања Димитрова

Доктор по опшпта медицина

Софче Дунгевска

Доктор по општа медицина

Ангела Алексовска

Доктор по општа медицина

Тања Николва

Главна медицинска сестра

Ленче Цветкова

Медицинска сестра

Надица Стојанова

Медицинска сестра

Катерина ѓорѓиева

Медицинска сестра

Саве Анастасова

Медицинска Сестра

Медика Ванчо Китанов, Струмица

Тони Витанов

Основач, Др. Специјалист по психијатрија

Милјана Кацарска

Др.Специјалист по психијатрија

Зоран Бучев

Доктор по општа медицина

Стојанка Пецкова

Главна медицинска сестра

Дора Богоева

Медицинска сестра

Медика Благој Јанков Мучето, Струмица

Сузана Витанова

Основач, Др. Специјалист по Гинекологија и Акушерство

Јасмина Гарванлиева

Медицинска сестра

Поли Колева

Медицинска сестра

Медика Братство Единство , Струмица

Елена Терзиева

Др. Специјалист по Биохемија

Селвија Сајдиова

Главна медицинска сестра

Магдалена Тодорова

Медицинска сестра

Јасмина Николова

Медицинска сестра

Љубинка Дикова

Медицинско лабораториски техничар

Моника Кимова

Медицинска сестра

Copyright © Dimitar Vitanov. All Rights Reserved