ПЗУ МЕДИКА

Dexa-scan

Скенирање на коскената густина, исто така познатa како DEXA, помагаат да се разреши ризикот од кршење на коска.
DEXA - scan често се користи за да помогне во дијагностицирање на здравствени проблеми поврзани со коските, како што е остеопорозата, или да се процени ризикот од нивно заболување.
Скенирање на вкупната густина на коските во телото исто така може да се користи за мерење на коскената количиа, маснотии и мускули во телото.
Овој вид на скенирање рутински се користи кај деца, но се користи само како дел од истражувачка студија кај возрасни.
Кога се извршува DEXA скенирањето ?
Легнувате на грб на рамна, отворена рендгенска маса. Додека се извршува скенирањето треба да бидете во мирна состојба за сликите да не бидат заматени.
Скенирањето обично ќе го изврши радиограф, специјалист за сликање на Х-зраци.
За време на скенирањето, голема рамка за скенирање ќе се пренесе преку вашето тело за да се измери густината на коските во центарот на скелетот.
Бидејќи рамката за скенирање се поместува полека над вашето тело, тесен зрак со ниски дози на Х-зраци ќе се пренесе преку делот од вашето тело што се испитуваат.
Ова обично ќе биде вашиот колк и долниот дел на 'рбетот за да проверите дали има слаби коски (остеопороза).
Но, бидејќи густината на коските варира во различни делови на скелетот, може да се скенираат повеќе од еден дел од вашето тело.
Подлактицата може да се скенира за одредени здравствени проблеми, како што е хиперпаратироидизам или доколку скенирањето не е можно на подлактизата скенирањето се врши преку колкот или 'рбетот.
Некои од Х-зраците што се пренесуваат преку вашето тело ќе бидат апсорбирани од ткиво, како што се маснотиите.
Х-зраци детектор во скенирачката рамка ја мери количината на Х-зраци што поминале низ вашето тело.
Оваа информација ќе се искористи за производство на слика на скенираната област.
Скенирањето обично трае од 10 до 20 минути..

Copyright © Dimitar Vitanov. All Rights Reserved